Henvendelser 

Britt Vassdal Evjenth, Eksporkreditt Norge
BVE@eksportkreditt.no
+47 951 79 582

Pressekontakter

Ole Gjuv Pedersen, fung. kommunikasjonssjef Eksportkreditt Norge
ogp@eksportkreditt.no
+47 402 16 447

Allon Groth, kommunikasjonssjef GIEK
agr@giek.no
+47 932 51 124

Erica J. Blakstad, administrerende direktør GIEK Kredittforsikring
erica.blakstad@giekkreditt.no
+47 934 03 346

Kjetil Svorkmo Bergmann, seniorrådgiver Innovasjon Norge
kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no
+47 934 03 346

Powered by WebSite AS